top of page

BRANDKONSULTSTABEN

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande! Vi hörs snart!

Infrastruktur och undermarks-anläggningar

Vid projektering av infrastrukturobjekt och undermarksanläggningar krävs en helt annan approach på projektet än övrig projektering. Varken regelverk eller projekteringsprocess är densamma, och ett holistiskt synsätt är avgörande för att pricka rätt nivå säkerhetsmässigt i ett projekt. Vi har arbetat med allt från tågtunnlar till höghastighetsjärnväg, stationer till tunnelbana, avloppsreningsverk samt undermarksanläggningar som tillhör privata aktörer. Hör av er med förfrågan så tar vi fram en offert!

Förenklad dimensionering

Om ni har ett brandtekniskt enkelt projekt där ni snabbt och smidigt vill få igenom en projektering i form av brandskyddsbeskrivning eller brandskyddsdokumentation inför t.ex. bygglov eller bygghandling kan man utföra detta med förenklad projektering. Dessa uppdrag är ofta, tack vare lång erfarenhet, förutsägbara och vi kan i princip alltid erbjuda dessa både till fastpris och löpande arvode. Exempel på projekt som lämpar sig för detta är flerbostadshus upp till 8 våningar, flyktingboende, förskolor i ett plan, industrihallar mm.

Analytisk dimensionering

Större projekt blir ofta brandtekniskt komplicerade och i dessa kan förenklade lösningar som bygger på generella principer bli onödigt dyra och svåra att bygga. Vi har bred erfarenhet av analyser för att räkna hem brandskydd i komplexa miljöer, såsom arenor, industrier och undermarksanläggningar. Vi hjälper gärna till med t.ex. konstruktionsbrandskydd, ventilationsbrandskydd, fläkt i drift mm. Ring oss eller skicka in en förfrågan så återkommer vi med offert!

Tjänster inom Projektering

Vi jobbar med alla typer av projekt, och har nedan presenterat ett urval av våra tjänster för att visa på vilken bredd vi kan erbjuda våra kunder. Efter många år i branschen så har vi välfyllda projekt-CV, tveka inte att höra av dig om det är något speciellt som inte presenteras nedan du är ute efter!

Brandkonsultstaben är ett varumärke under Konsultstaben i Sverige AB.

Organisationsnummer: 559050-7199

Utrymningsberäkningar med hjälp av rökspridningsberäkningar (FDS)

Där ett projekt vill kliva utanför den schablonmässiga projekteringen och till exempel använda sig av längre gångavstånd än de som är rekommenderade i handböcker, kan man använda sig av beräkningar. Vi kan hjälpa till med att ta fram en dimensionerande brand för er verksamhet, och använda denna för att kontrollera så att säker utrymning kan ske även med längre gångavstånd än de rekommenderade.

Fläkt i drift

I många projekt kan vi hjälpa till att verifiera det ventilationstekniska brandskyddet med hjälp av en Fläkt i drift beräkning. Detta innebär att t.ex. krav på brand-/brandgasspjäll till stor del kan utgå, ofta med en ekonomisk besparing som följd. Denna metod är lämplig om projektet har flertalet ungefär lika stora brandceller, t.ex. ett hotell eller lägenhetshus med ungefär lika stora rum eller lägenheter.

Konstruktionsbrandskydd

En schablonmässig och förenklad projektering av bärverk kan många gånger bli överdimensionerad, och till en följd av detta onödigt dyr och svår att underhålla. Vi jobbar med konstruktionsberäkningar med hjälp av FEM (Finita element metoden), och kan på så sätt säkerställa att bärverk klarar kraven utan t.ex. brandskyddsmålning eller inklädnad av skivmaterial eller isolering.

Tjänster inom Beräkningar och verifieringar

Vi har förutom projektering även lång erfarenhet av komplexa och detaljerade beräkningar. Nedan presenteras ett urval av vad vi kan erbjuda våra kunder. Återkom till oss om det är något du inte hittar nedan!

Grundare

Victor Bjälke kommer ursprungligen från Norrköping, pluggade Brandingenjör och Civilingenjör Brandteknik i Luleå och har innan han flyttade till Stockholm år 2016 även bott i Lund och jobbat i Malmö. Han har under sitt arbetsliv, utöver traditionell brandprojektering, jobbat mycket med detaljerade konstruktionsberäkningar av brandutsatta konstruktioner, infrastruktur och undermarksanläggningar samt tvärdisciplinär projektering. Han har även i omgångar föreläst på Luleå Tekniska Universitet och hållit delar av projektkurser i brandteknik. På senare år har han även jobbat med trähusprojektering i samarbete med RISE, och riktat in sig på digitalisering av komplexa anläggningar såsom tung industri.

Kontakt: victor.bjalke@konsultstaben.se eller 0736-174848.

Grundare

Olov Lindgren kommer från Umeå, pluggade Brandingenjör och Civilingenjör Brandteknik i Luleå och har jobbat i Stockholm innan han flyttade tillbaka till Umeå. Han har en bred erfarenhet av brandprojektering, har arbetat med de flesta typer av projekt i alla skeden och har lång erfarenhet av projekt där det förekommer analytisk dimensionering. Olov är certifierad sakkunnig brand, SAK3 (nivå K) vilket betyder att han är behörig att kontrollera projekterat och utfört brandskydd som är framtaget genom vedertagna lösningar men även genom beräkningar, ingenjörsmässiga bedömning, analyser och liknande.

Kontakt: olov.lindgren@konsultstaben.se eller 0737-221110.

Partner

Gustav Hultberg kommer från Jönköping, men flyttade efter studierna för att bli Brandingenjör och Civilingenjör Brandteknik i Luleå, till Linköping där han idag bor och har sitt kontor. Gustav har under sina år som brandkonsult jobbat med alla typer av projekt, där några delar som sticker ut ur mängden är ventilationsberäkningar och projekt med hög säkerhetsklass.

Kontakt: gustav.hultberg@konsultstaben.se eller 0736-351294.

Partner

Louise Bergström kommer ursprungligen från Norrtälje men har spenderat större delen av sitt vuxna liv i Norrland, och bor nu i Umeå. Louise har läst Brandingenjör i Luleå, och har under sitt arbetsliv arbetat med en bred palett av uppdrag. Uppdrag som ingår i hennes projekt-CV som sticker ut lite extra är arbete med ventilationsberäkningar för brandgasventilation av stora kulturhus och höga kontorsbyggnader, samt verifiering av Fläkt-i-drift.

Kontakt: louise.bergstrom@konsultstaben.se eller 0727-220003.

BRANDKONSULTSTABEN

  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page